King, David, "Drömmen om Atlantis - Olof Rudbecks jakt på en försvunnen värld" POCKET

1679 framlade Olof Rudbeck de fantastiska resultaten av sin forskning för omvärlden. I den första volymen av Atland eller Manheim förklarade han stolt att han hade funnit Atlantis. Platsen för fyndet? Gamla Uppsala.

Detta låg väl i linje med det behov som vid tiden fanns att legitimera den svenska stormakten. Många i den akademiska världen accepterade teorin men Rudbeck fick inte stå oemotsagd. Fram till sin död fortsatte Rudbeck att jaga bevis på sin teori.

I Drömmen om Atlantis berättar David King om Olof Rudbeck och hans maniska jakt efter den försvunna civilisationen. Rudbeck var på många sätt en briljant forskare och anatom och hade redan i tjugoårsåldern gjort sig ett namn som upptäckare av lymfkärlen. I Kings bok får vi följa Rudbecks frenetiska sökande efter Atlantis. Här visas med all önskvärd tydlighet att gränsen mellan genialitet och galenskap kan vara hårfin.

Pocket, 288 sid., ill., Månpocket 2006. Fint skick.

38 kr