Gadow, Gerhard "Olösta forntidsgåtor - En kritisk granskning av Erich von Dänikens källor" HÄFTAD

I sin bok Olösta forntidsgåtor gör Gerhard Gadow en kritisk granskning av Däniken och särskilt av Dänikens bok Olösta gåtor ur mänsklighetens förflutna. Enligt Gadow finns det fyra karaktäristiska drag hos Dänikens resonemang:

Felaktigheter vad gäller antal, stavning, mått, årtal och så vidare som tyder på bristande sakkunskap.

Däniken utelämnar medvetet för sammanhanget relevanta fakta trots att dessa finns i källmaterialet.

Däniken ställer meningslösa och omotiverade frågor till sina läsare trots att svaren på dessa finns i källmaterialet.

Däniken använder sig av fritt uppfunna påståenden samt gör över- eller underdrifter.

Häftad, 90 sidor, Nybloms 1974. Fint skick.

58 kr