Broberg, Jan "Sindbad Sjöfararen och Robin Hood : arkeologiska och historiska gåtor" KARTONNAGE

En vetenskapligt grundad, lättläst bok om historiens myter. I 13 olika texter behandlas sagoomspunna gestalter, naturformationer, sägner eller lämningar. Många är redan välbekanta men författaren tar även med andra, mer okända.

Kartonnage, 127 sidor, Zindermans 1983. Läst skick, fläckad framsida.
ENDAST ETT EX!

68 kr