Bornstein, Anna "Drömmen om det goda : människan, jorden, freden" KARTONNAGE

Dalai Lamas besök i Sverige 1996 som Anna Bornstein själv initierade är utgångspunkten för denna bok. Inför besöket grundades föreningen Det Andra - och föreningens arbete med att ordna Dalai Lamas besök är själva ramen för boken. Med avstamp i ramberättelsen och skildringen av ett års vedermödor och glädjeämnen för föreningen diskuterar Anna Bornstein fred och icke-våld. Men hon tar även upp miljövård, stress kontra meditation och stillhet, hur vi projicerar våra negativa sidor på omvärlden.

Kartonnage, 282 sidor, Svenska förlaget 1998. Fint skick.
ENDAST ETT EX!

78 kr