Almqvist, Solveig "Bortom här och nu" KARTONNAGE

En gammal docka börjar tala och förutsäga framtiden på ett obehagligt sätt. Den döde racerföraren tar över ratten och räddar livet på sin bror. Om dessa märkliga händelser berättas det i två av de 25 berättelser vi får ta ta del av i Bortom här och nu. Här återges människors erfarenheter av "det övernaturliga", händelser som inte kan förklaras vetenskapligt men som upplevts som så verkliga att de förändrade livssynen för dem som var med. Författaren avstår från analys av paranormala fenomen som sådana och låter istället berättelserna tala för sig själva. Boken ger inga förklaringar men öppnar för möjligheten att det kan finnas dimensioner av tillvaron som vi inte har något språk för. Solveig Almqvist är fil dr i religionshistoria och den enda i Europa som doktorerat i ämnet gengångarföreställningar. Solveig Almqvist är också poet och har utgett en diktsamling.

Kartonnage, 273 sidor, Carlsson 2002. Fint skick.

88 kr