Souli, Sofia "Grekisk mytologi - Världsskapelsen, gudar, hjältar, det trojanska kriget, odysseen" HÄFTAD

Världsskapelsen: Gudsskapelsen-De första gudarna-Titaner-Titanstrider-Gigantstrider-Det mänskliga släktet. Gudarna: De tolv olympiska gudarna-Mindre gudar-Andra lägre gudar-Oraklen. Hjältarna: Herkules-Theseus-Perseus-Argonaut erna-Bellerofon-Daidalos och Ikaros-Orpheus-Pharthon. Det trojanska kriget: Orsaker och förevändningar-Akajernas expedition till Troja-Den trojanska hästen. Osysseen: Odysseus irrfärder-Hemkomsten till Ithaka. Toubi´s, 1995.Häftad.175 sidor.Laminatband.Danskt band. 

Häftad, 175 sidor, Toubi´s 1995. Illustrerad med 180 färgbilder och teckningar. Fint skick.

78 kr