Rinpoche, Akong Tulku "Tämj tigern inom dig" INBUNDEN

Tämj tigern, ditt oroliga sinne, och uppnå det slags lycka som inte begränsar sig till dig
själv utan även inbegriper andras lycka.
Denna unika bok om tibetansk buddhism bygger på både teori och praktik. I bokens
första del förklaras den tibetanska buddhismens grundprinciper och hur man kan dra
nytta av dem i sitt vardagsliv. Del två består av sjutton praktiska övningar.

Inbunden, 230 sidor, Forum 1999. Fint skick.
ENDAST ETT EX!

68 kr