Morsi, Magali "Profetens hustrur" INBUNDEN

Hans högsta nöje i livet var, näst bönen, samvaron med sina hustrur. Detta autentiska uttalande om Profeten Muhammed står i centrum för denna bok, som sprider ljus över en sida hos islam, vilken ofta glöms bort, den känslomässiga. I en rad av kapitel, ägnade i tur och ordning åt Khadidja, den rika änkan från Mekka, åt Aisha, den "mest älskade", och åt andra, mindre kända hustrur, kommer läsaren att tillsammans med profetens hushåll lära känna de verser i Koranen som predikar respekt för kvinnan, för hennes personlighet och för hennes frihet att välja efter sitt samvete. Profetens hushåll får också äran att stå som modell för ett historiskt samfund, som kallas att stärka kvinnans ställning i samhället och låta henne delta i byggandet av Guds Stad på jorden.

Inbunden, 133 sidor, Alhambra 1990. Nyskick.

98 kr