Magnusson, Sven, "Stora tankar i vår tid - perspektiv på New Age" ANTIKVARISK

Sven Magnusson, mångårig redaktör för tidskriften Sökaren, har funnit utomordentliga idéer i New Age-rörelsen, framförallt i dess ursprungliga form. Han menar att dessa stora tankar pekar på vad som kan vara kultur och livsvärden på 2000-talet och bära mänskligheten framåt. Han redovisar också förlag, föreningar, konferenser, tidskrifter, boklådor, centra och förgrundsfigurer som styrt New Age-rörelsen genom åren. Lättläst informativ bok.

148 sidor, häftad.

ENDAST ETT EX!

38 kr