Hoff, Benjamin, "Te enligt Nasse" POCKET

Te enligt Nasse

...i vilken en hel del taoistisk visdom förmedlas genom en mycket speciell figurs karaktär och handlande, nämligen A.A. Milnes Nasse.

För långt bättre än den impulsiva Tiger... eller dystra I-or... eller intellektuella Uggla... eller ens den älskvärda Puh...

...demonstrerar Nasse en mycket viktig princip inom taoismen: Te (ett kinesiskt ord som betyder dygd) hos dem som är Små.

Pocket, 253 sid., Wahlström & Widstrand 2000. Fint skick.

35 kr