Hof, Hans & Stinissen, Wilfrid (red.)"Meditation och mystik : en antologi om djupmeditation, mystisk erfarenhet, avspänning" HÄFTAD

”Det urval av texter, som denna antologi presenterar, kan sägas representera variationer av
en och samma grundform”, skriver Hans Hof i det första kapitlet som samtidigt är både en
inledning och sammanfattning. 

Häftad, 292 sidor,  Verbum 1972. 

98 kr