Davidson, Ellis H R., "Nordens gudar och myter" KARTONNAGE

Denna moderna klassiker ger en fascinerande inblick i hur våra förfäder uppfattade livet och döden, kriget och den fredliga odlingen, världens uppkomst och Ragnarök. En färgstark bild av vikingatidens mytologi med dess säregna drag av heroism, brutalitet och burlesk humor.

Ett folks mytologi är något mycket mer än en samling vackra eller skräckinjagande sagor, lämpliga att i prydligt tillrättalagd form återberättas för skolbarn. Den rymmer en hel tidsålders eller civilisations tankar om den mänskliga tillvarons och den mänskliga andens mysterier, dess mönster för socialt beteende och dess försök att i berättelser om gudar och demoner framställa sin uppfattning av de inre realiteterna. Vi kan lära oss mycket av gamla folks myter, om vi är ödmjuka nog att respektera tänkesätt som vitt skiljer sig från våra egna. I vissa avseenden är vi kanske klyftigare än de, men vi äger inte nödvändigtvis större visdom.

Tisdag, onsdag, torsdag och fredag bär namn efter Tyr, Oden, Tor och Frigg. Men vilka var egentligen dessa nordiska gudar? Den engelske religionshistorikern HR Ellis Davidson ger i sin bok en översikt över nordgermanernas religion och visar i vilket förhållande gudar, jättar, dvärgar, odjur och hjältar stod till varandra och till de människor som trodde på dem. Den fornnordiska gudavärlden ses här i ljuset av både skrivna källor - främst de isländska texterna - arkeologiska fynd och moderna forskares teorier.

240 sidor, häftad. Nyskick.

78 kr