Cumont, Franz "Den astrala religionen i forntiden" HÄFTAD

Om Kaldéer, Babylon och Grekland, den astrologiska världsuppfattningen, astrala mystiken, moralen och kulten, eskatologien.

Översikt över astralreligionen, vilken Cumont gav som Olaus Petri-stiftelsens föreläsare i Uppsala 1911: Den astrala religionen i forntiden (översatt från författarens manuskript av Axel Nelson, Stockholm, 1912). Cumont invaldes 1932 som utländsk ledamot av svenska Vetenskapsakademien.

Häftad,  243 sidor, Hugo Gebers förlag 1912. Osprättad, fint skick.

118 kr