Cullman, Oscar, "Nya testamentet"

Professor Oscar Cullmann, f. 1902, är den nytestamentliga forskningens "grand old man". Efter en tids verksamhet i Strasbourg arbetade han som forskare och föreläsare i Basel, fr o m 1949 dessutom vid Sorbonne. Banbrytande är hans monografi "Petrus" (sv. övers. 1955), ett viktigt inlägg i den ekumeniska debatten.

Den nu till svenska översatta boken är fängslande, kunskapsrik, på flera områden rik också på detaljerade uppgifter.

... Det stora värdet som består i hans bok är främst de breda översikterna, den sakkunniga ledningen av läsaren in i en fascinerande värld av spännande teorier om hur Nya Testamentet skrevs och bevarades till vår tid.

Ur förordet av Docent Gunnar Hillerdal.

Pocket, ca 128 sid.

28 kr