Chopra, Deepak "Lär känna Gud" INBUNDEN

Efter att ha ägnat sig åt hälsofrågor skriver Chopra nu lika inspirerande om andlighet, vilket är logiskt då allt fler rön pekar mot att de två områdena är nära förenade. Texten är lätt att följa och fri från dogmer. "Du behöver inte vara religiös för att lära känna Gud" säger han något överraskande i sin kanske viktigaste och djärvaste bok hittills. I C G Jungs, Maslows och William James anda lyfter han fram själen som vårt väsens mest centrala element och länkar den andliga funktionen till människans grundläggande behov. Så visar han på en såväl biologisk som andlig utvecklingsväg för allt gudssökande - oavsett eventuell religiös tillhörighet.

Inbunden med skyddsomslag, 304 sidor, Prisma 2001. Fint skick.

88 kr