Chopra, Deepak "Den tredje Jesus - Kristus den oersättlige" ANTIKVARISK INBUNDEN

Deepak Chopras svar utmanar gängse synsätt på tron och ger oss ett nutida perspektiv på vad Jesus undervisning kan lära oss, oavsett vilken religiös bakgrund man har. Enligt Chopra är det den tredje Jesus som talar till den enskilda människan som vill uppenbara sin egen upplevelse av det gudomliga, det som några kallar för nåd, gudsmedvetenhet eller upplysning.

När vi tar Jesu ord bokstavligen ställs vi inför en omöjlig uppgift. Hur är det möjligt att: Älska sin nästa såsom sig själv? Om vi istället ser Jesus uppmaningar som en inbjudan att mötas på ett högre andligt plan, verkar plötsligt hans ord som sunt förnuft.

Chopras reflektioner utmynnar i att kristendomen behöver komma över sin tendens att vara uteslutande, till att vara en inkluderande religion byggd på personliga insikter och andligt växande. Det här är ingen bok som man sträckläser och sen lägger ifrån sig den kräver sin intelligenta och närvarande läsare.

Inbunden med skyddsomslag, 205 sidor, ICA bokförlag 2009. Fint skick.


78 kr