Chopra, Deepak "Att välja glädje" POCKET

I vissa skeden av livet känner vi oss extra sårbara, otillräckliga och betydelselösa. Att välja glädje lär oss att upptäcka vår egen unika inre kraft och förmedlar dess verktyg för ett liv i djupaste harmoni. Man kan forma sitt eget öde bara man är uppmärksam på och tolkar de dagliga sammanträffande livet bjuder!

I Att välja glädjen berättar Deepak Chopra om de allra senaste rönen i utvecklingsläran såväl som den österländska filosofin. Utan några onödiga utvikningar beskriver han hur det kan se ut i en kedja av skeenden som kommer att ge ”god avkastning” i framtiden. En uppfriskande bok som manar till eftertanke. Kan gott läsas om både en och två gånger.

Pocket, 320 sidor, Månpocket 2005. Fint skick.

ENDAST ETT EX!

48 kr