Wedelin, Camilla Janols "Friskare liv med Flow Feng Shui" HÄFTAD

Den miljö du lever i, dina relationer och din livsstil, visar vem du är idag.

Camilla Janols Wedelin presenterar i denna bok ett helt nytt sätt att se på Feng Shui och Flow. Genom att binda samman människan, med hennes omgivning och de människor hon har runt omkring sig, får man ett mer komplett helhetsperspektiv på sin egen person och det egna livet.

Om du lever ett hälsosammare liv, har hälsosammare relationer och lever i en frisk miljö, kan du sätta igång dina egna friskprocesser. Du blir därmed mera aktiv i skapandet av din egen verklighet. Boken är en guide till hur du kan se över dina livsaspekter och därmed framkalla mera flyt i livet.

Flow Feng Shui, skapar goda förutsättningar till förändring.

Häftad, 323 sidor, CAJA Feng Shui Sweden 2010, välillustrerad i färg. Nyskick.

78 kr