Stjernvik, Stig "Biggles och hemliga eskadern" SERIEHÄFTE

James "Biggles" Bigglesworth är huvudpersonen i en lång rad böcker av W.E. Johns. I de första böckerna är han stridspilot under första världskriget. Under mellankrigstiden åtar han sig privata uppdrag som pilot. När andra världskriget bryter ut tjänstgör han återigen som stridsflygare.

Efter kriget arbetar han för Scotland Yard.

1977–1984 gavs sju album med svenskproducerade Biggles-serier ut av Förlags AB Semic. De fyra första skrivna och tecknade av Björn Karlström, de tre senare skrivna och tecknade av Stig Stjernvik efter synopsis av Jerk Sander.

Semic Press AB. 1984. 48 s. Häftad. Limbundet seriealbum. 28,7x21cm. Läst skick med veck på pärm.

28 kr