Jones, Marc Edmund "Astrologins grunder" HÄFTAD

Dr Marc Edmund Jones är sedan decennier det stora namnet inom amerikansk astrologi. Han har skrivit ett tiotal vetenskapliga böcker i ämnet.

Astrologins grunder är ett standardverk som har tryckts om i ständigt nya upplagor under trettiofem år. Bokens enastående framgångar beror inte enbart på författarens grundliga lärdom i ämnet utan även på hans pedagogiska handlag.

Den reviderade upplaga av boken som år 1969 kom ut i USA ligger till grund för den svenska översättningen.

Astrologins grunder introducerar läsaren i astrologins hemligheter – hur man gör ett horoskop och hur man tolkar det.


Häftad, 196 sidor, Larson 1984. Fint skick.

ENDAST ETT EX!

68 kr