Hansson, Birgitta, "Astrologi från början" HÄFTAD

En allsidig och saklig belysning av ämnet, dess historia, ställning i samhället, användningsområden, och beskrivning av horoskopet och dess byggstenar, tolkning och praktisk användning.

Birgitta Hansson är en erfaren astrolog.

Häftad, 199 sid., Larson förlag 1984. Eftersökt bok, svår att få tag på.
ENDAST ETT EX!

98 kr