Fuzeau-Bræsch, Suzel, "Astrologi" POCKET

Astrologi är en samhällelig kulturyttring som i första hand hör ihop med att människan blir medveten om tidens gång och naturens rytmer. Dess historia sträcker sig mer än femtusen år bakåt i tiden. I denna bok behandlas endast den västerländska astrologin, vars rötter går tillbaka till Egypten, Mesopotamien och Grekland. Syftet med denna skrift är att placera den västerländska astrologin i sitt historiska sammanhang, och att ställa samman de uppgifter och fakta som finns tillgängliga. Men först presenteras de viktigaste dragen i vår tids gängse astrologi. I tre historiska kapitel följer vi sedan astrologins utveckling och förändring från det forntida Babylon och fram till våra dagar.

Femte och sista kapitel ägnas åt den vanskliga uppgiften att konfrontera astrologi och modern vetenskap med varandra. Så objektivt som möjligt låter vi läsaren ta del av viktiga och anmärkningsvärda fakta. Så avslutar vi med en sammanfattning, som det sedan är läsarens sak att eventuellt vidareutveckla.

Suzel Fuzeau-Bræsch är lärare vid Paris Universitet.

Pocket, ca 125 sidor, Alhambra 1995. Nyskick.

58 kr