Eysenck, H J & Nias, D K B, "Astrologi - Vetenskap eller vidskepelse?" KARTONNAGE

I floden av litteratur om astrologi finns en bok som skiljer sig från det stora flertalet. Det är Astrologi. Vetenskap eller vidskepelse? av H. J. Eysenck och D. K. B. Nias, psykologer vid Londonuniversitetet. Den förstnämnde är professor, känd och betydelsfull inom sitt område. Boken utkom 1982, och två år senare förelåg en svensk översättning av Kerstin Karling, utgiven av Natur och Kultur.

Några vetenskapliga forskare har kritiskt prövat astrologiska teser - med olika resultat - men Eysenck är troligen den bäst kvalificerade av dem alla. Det är anmärkningsvärt att en forskare av hans kaliber velat ägna tid åt astrologiska undersökningar och därefter gå ut med en rapport till allmänheten.

Eysenck och Nias vänder sig i början av boken skarpt mot många vetenskapsmäns fördomsfulla och föraktfulla attityd till astrologin, t ex när de velat avgöra sanningsfrågan med påståendet att astrologin är omöjlig. De erinrar om att en rad vetenskapsmän i det förflutna gjort genanta felbedömningar, när de uttalat sig om vad som är omöjligt. Vi vet inte så mycket om universum som vi gärna tror, påpekar de. Världen är i hög grad ett mysterium för oss. Därför är det en god idé att inte kategoriskt döma ut sådant som tycks strida mot vad vetenskapen idag säger.

Kartonnage, 242 sidor, Natur och Kultur 1984. Fint skick.

88 kr

44 kr