Ventegodt, Søren, "Livskvalitet - att erövra livets mening" POCKET

Livskvalitet – det är när livet slår gnistor. Det är när vi förverkligar vårt livs djupaste drömmar, när vi finner det projekt eller arbete som vi vill ägna livet åt, när vi finner kärleken och håller liv i den år efter år.
Om vi inte följer de sanna värdena i vårt eget liv försämras livskvaliteten, och hälsan likaså. Livskvalitet och hälsa kan inte andra ge oss. Det är något vi själva måste skapa i våra egna liv genom att ta ett personligt ansvar.
Men det är ofta först när vi ställs inför ett livsavgörande, när livet hotas, som vi upptäcker hur viktigt det är att ha erövrat livets mening – och det är aldrig för sent. Det har exempelvis många cancerpatienter kunnat erfara – att till och med fysisk sjukdom kan vändas genom en personlig insats.
Bestäm vad som är viktigt i livet för just dig, strunta i omgivningen och lev efter ditt livsmål. Søren Ventegodts optimistiska och praktiska bok vänder sig till alla som vill sätta sammanhang, hälsa och livskvalitet på sin personliga dagordning.

Søren Ventegodt, född 1961, är läkare och ledare för det oberoende Forskningscentret för Livskvalitet i Köpenhamn.

Pocket, 235 sidor, Månpocket 1998. Fint skick.
ENDAST ETT EX! (Bilden visar en annan upplaga)

48 kr