Shapiro, Ed och Deb, "Gränslös kärlek - Österländsk visdom i vardagen" INBUNDEN

Sann lycka kan bara uppnås om vi får kontakt med vårt andliga hjärta. Gränslös kärlek ber oss att se in i oss själva, att gå bortom egot och finna djupare nivåer av kärleksfullhet, vänlighet, förlåtelse och tolerans. På ett upplyftande och inspirerande sätt uppmanas läsaren att leva med integritet, mod och ett öppet hjärta.
"Gränslös kärlek fokuserar på behovet av större medkänsla och öppenhjärtighet i världen. I en tid då vi blir allt mer beroende av varandra, samtidigt som framtiden ter sig så osäker … är detta ovärderligt." Hans Helighet Dalai Lama

Inbunden med skyddsomslag, 287 sid., Richters 2004. Fint skick.
ENDAST TVÅ EX!

88 kr