Markus, Alexander j "Från barbarstadiet till supermedvetande" INBUNDEN

Från barbarstadiet till supermedvetande har sålts i 10 000 exemplar i Sverige. Boken ger svaren på de avgörande livsfrågorna och som förklarar hur vi själva är ansvariga för hur våra liv gestaltar sig och för vår utveckling mot "mänsklighet". Det ständigt närvarande självhävdelsebehov och därav destruktiva beteende som vår civilisation uppvisar leder till att vår Jord inte länge till kommer att kunna upprätthålla de nödvändiga livsbetingelserna för oss. Denna bok förklarar inte bara vilka mekanismer som ligger bakom detta beteende, utan anvisar också den enda framkomliga vägen för att bryta utvecklingen. Vi måste lära oss en kärleksfull, ödmjuk och måttfull hållning till andra levande varelser och till vår Jord.

Inbunden, 500 sidor, Cadeceus 1993. Fint skick.

68 kr