Frankell, Tomas, "Sökare i en ny tid" INBUNDEN

"Paniken tog över – något var ordentligt fel med mig – jag upplevde dödsrädsla men utan att förstå varifrån hotet kom." Så beskriver Tomas Frankell sin första ångestattack i tonåren som blev startpunkten för hans andliga sökande. Med humor och ett personligt tilltal berättar han om sina erfarenheter från 70-talets primalsessioner till 80- och 90-talets andnings- och yogaövningar. Vi får också stifta bekantskap med hans andliga vägledare, en amerikansk psykoterapeut och en indisk yogi.

Tomas Frankells personliga sökande sammanfaller med framväxten av den s k new age-rörelsen, och han var den drivande kraften vid tillkomsten av Stockholms nyandliga tempel Café Pan och Deva center. Tankarna om medvetenhet och försoning i A Course in Miracles ("nyandlighetens bibel") har varit hans främsta inspirationskälla under 20 års tid.

Sökare i en ny tid utgör ett stycke samtidshistoria som andas en välgörande distans och självkritik. Tomas Frankell skriver om de fallgropar som kan uppstå kring andliga rörelser, t ex de lycksökare som utgör sig för att vara "auktoriteter". Han varnar för den naiva tendensen att enbart framhäva människans ljusa, goda sidor. Andlig utveckling och mognad innebär enträget arbete, vilket inbegriper att medvetandegöra sina egna (och andras) mörka sidor. Han ger också förslag på olika meditationsövningar och berättar hur han ser på kyrkans roll i framtiden. Bokens avslutande tankar handlar om den osjälviska kärleken – det andliga sökandets mål.

Boken riktar sig till alla som är intresserade av andlig och personlig utveckling, en nyfiken allmänhet som undrar vad new age egentligen är och de som vill veta mer om new age-rörelsens framväxt i Sverige.

Tomas Frankell är en av den svenska new age-rörelsens främste företrädare. Han har återkommande medverkat i gästpanelen i TV-programmet Tror du det? Han leder regelbundet morgonandakter i Sveriges Radios P1 och är krönikör i tidskriften Hälsa. Han är lärare i kundaliniyoga och en ofta anlitad föredragshållare. Han har tidigare givit ut Vägen hem – från rädsla till kärlek (Energica 1991) och Att leva i tillit – en resa genom våra chakran (Deva Center 1996).

Ur pressen:

Pressröster om Sökare i en ny tid av Tomas Frankell

"Självironisk, självkritisk och själaglad. Humoristisk. Distanserad. Öppen. Vardagsförankrad. Spännande. Informativ. Visionär. Det hade jag inte väntat mig av new age-ledaren Tomas Frankells Sökare i en ny tid – Min väg genom nyandlighetens Sverige. En berättelse om hans personliga sökande. Samtidigt en dokumentation av ett kvartsekel av trender och tillväxt i denna religiösa subkultur. "

-----Broderskap nr 0050 (14/12 -00)

Inbunden, 281 sidor, Natur och kultur 2000. Fint skick. men skyddsomslag saknas på ett ex.

68 kr