Landquist, John, "Poul Bjerre - Själsläkaren och konstnären"

Poul Bjerre (1876-1964) deltog i de stora psykoanalytiska konferenserna på 1910-talet och kom i personlig kontakt med Sigmund Freud, Alfred Adler, C.G. Jung m.fl. Han presenterade Freuds idéer för kollegerna i Svenska Läkaresällskapet men var själv kritisk till dennes överbetoning av sexualiteten.

Poul Bjerre betraktade psykoterapin (som på hans tid kallades själsläkekonst) just som en konst som endast till viss del kan läras. Det krävs även fallenhet och, inte minst, medmänsklighet.

John Landquist, professor i psykologi i Lund, gav strax efter Bjerres bortgång ut den bok om Poul Bjerre som nu föreligger i nytryck. Boken ger, inte minst genom sitt bildmaterial, en levande och allsidig bild av Poul Bjerre - som läkare, författare och konstnär, som levnadskonstnär.

Häftad, 131 sid, rikligt ill., Natur och Kultur 1964. ENDAST ETT EX, namnat på försättsblad, i övrigt mycket fint skick.

48 kr