Romanov, I N "På vägen till Buddha" HÄFTAD

Författaren till ovanstående bok har haft ett av de
mera märkliga. Som litet barn växte han
upp i ett kosackläger i östra Sibirien, där
fadern, en medlem av tsarfamiljen,
innehade någon hög chefspost. Modern var
en kinesisk kvinna, som bekände sig till
Buddhas milda lära, som föga
överensstämmer med kosacklivets krigiska anda.
Det var tydligen på hennes initiativ som
sonen i tidiga år sändes med en karavan
till ett buddhistiskt kloster i trakten av
Mukden. Det är om livet i det sibiriska
lägret och om vallfärden till Buddha
boken förtäljer. Den "segerrikt fulländade"
skymtar i bakgrunden, men då
berättelsen slutar är man ännu icke vid målet.
Man väntar en fortsättning.

"På vägen till Buddha" är en vacker
och kultiverad bok av en man, som man
icke tvekar att kalla en verklig diktare.
Det är ett ovanligt mjukt och fint
handlag i denna skildring, där man upplever
allt inifrån, ser det med ett litet barns
ögon och från dess föreställningsvärld.
Ett sådant framställningssätt har
otvivelaktigt sina risker. Det kommer lätt att
hemfalla åt en ansträngd och artificiell
naivitet. Men Romanov har lyckligt
undgått dem och faller aldrig ur den stil
han valt. Berättelsen verkar
genomgående äkta, där den stillsamt flyter fram i
ett egendomligt ljusdunkel, vari man
skymtar naturscenerier, människor och
djur, och tycker sig förnimma något av
tystnaden över de öde snövidderna.

Författaren har försett sin skildring
med egenhändiga illustrationer, små
diskreta tuschteckningar som förträffligt
överensstämma med hans ordkonst.

Häftad, 281 sidor, Tidens förlag 1942. Sprättad, pärm något sliten.
ENDAST ETT EX!

68 kr