Hedin, Sven "Öfver land till Indien : genom Persien, Seistan, och Belutjistan" TVÅ VOLYMER

Två volymer, 562 + 553 sidor, med nära 300 illustrationer (hvaraf 90 hel- och dubbelsidesbilder) samt 2 [utvikbara] kartor. Albert Bonniers 1916. Förlagets dekorerade helklotband. Fint skick.

498 kr