Hedin, Sven "Mot Lop Nor" INBUNDEN

Lop Nor låg i Tarimbäckenet och fick sitt vatten från Tarimfloden. Sjön utforskades av Sven Hedin som visade att sjön "vandrade", det vill säga förändrade sitt geografiska läge, i Taklamakanöknen. Sjön minskade successivt i omfång och kan sägas ha torkat ut 1972 även om mindre sjöar och träsk bildas säsongsvis. Den svenske kartografen Johan Gustaf Renat hade redan i början av 1700-talet upptäckt Lop Nor och ritat kartor över området, vilka August Strindberg använde vid Strindbergsfejden för att påvisa att Hedin inte var förste svensk att finna sjön. Kartorna hade Strindberg funnit i Linköpings stiftsbibliotek 1879.

Inbunden, 293 sidor, Bonniers 1954. Fint skick. 

58 kr