Güngör, Emre & Nima Dervish, "Varför mördar man sin dotter?"

Morden på Fadime Sahindal, Pela Atroshi och Sara Abed Ali är väl kända i Sverige. Böcker har skrivits om dem och om det hedersrelaterade våldet. Men frågan kvarstår: Varför mördar man sin dotter? Hur tänker den man som dödar sin dotter, syster eller kusin?

Författarna Emre Güngör och Nima Dervish har träffat och intervjuat Fadimes pappa Rahmi, Pelas pappa Agid och hennes bror Bawer, samt Saras kusin. Boken tar sin utgångspunkt i det hedersrelaterade våldet och mäns våld mot kvinnor, utifrån männens perspektiv. Tidigare har ingen försökt ta reda på hur gärningsmännen tänker och varför de begår dessa fruktansvärda dåd.
Inom vissa kulturer är mannen överordnad kvinnan. Att så är fallet är en vedertagen sanning. Vad männen själva tycker om denna situation är mindre känt. I arbetet för att få bukt med hedersproblemen menar författarna att männen måste inkluderas i samtalet. Hur upplever männen själva sin livssituation? Är deras överordnade ställning alltid positiv? Och hur ska dessa man göra för att förändra dessa attityder?
Hederskulturen bygger på kollektivismen. Släkten eller klanen rår om varandra, men är också en stark kontrollinstans. Därför blir utrymmet för individen minimal - oavsett kön. Frihetsbegränsningen ter sig olika, men är ytterst påtaglig för både kvinnor och män.

"När vi valde att skriva denna bok bestämde vi oss för att inte göra som många andra; vi skulle inte smutskasta en folkgrupp eller en kultur. Vårt syfte är istället att presentera ett annat perspektiv. En annan röst som aldrig blir hörd. Varför mördar man egentligen sin dotter? Vad finns det för bakomliggande faktorer som gör en människa kapabel till en sådan handling?
Vi ska försöka svara på dessa frågor utifrån våra erfarenheter som vi har samlat på oss i vår yrkesroll, men även genom intervjuer med mördarna till Fadime, Pela och Sara. Vår förklaring är inte hela sanningen, däremot är den baserad på mördarnas egna berättelser. Hur de uppfattade situationen, varför de begick denna handling och hur livet är nu i efterhand."

Om författarna

Emre Güngör är socionom och arbetar med hedersrelaterade frågor. Till vardags arbetar han med ett nationellt regeringsuppdrag med uppgift att identifiera metoder för att bekämpa det hedersrelaterade våldet utifrån männens perspektiv. Tidigare har han arbetat med "Sharaf Hjältar" som är en grupp unga killar (ca 16-18 år) som genom Fryshusets omsorg fått utbildning och stöd av Emre. Själv är han uppväxt med hederstraditioner men han är emot allt våld, tvång och förtryck som den medfört.

Nima Dervish är frilansjournalist och krönikör för bland annat Stockholms City.

Sedan Abbas Rezai mördades i Högsby 2005 har han följt medias rapportering kring hedersfrågor och hedersvåld. Engagemanget intensifierades 2007, efter steningen av den 17-åriga flickan Du'a Khalil Aswad.

Inbunden med sk.omslag, 251 sid., Norstedts 2009. NYSKICK, ENDAST 1 EX!

68 kr