Oftedal, Ma "Till det vilda"

Till det vilda handlar om den svåra tid som följde efter utgivningen av Doxa. Här skriver hon om vägen tillbaka; om hur hon till slut fick rätt mot Domkapitlet som avsatt henne och hur hon återfick sin prästtitel. Ma Oftedals förra bok Doxa skapade stor debatt inom kyrkliga kretsar och ledde till att hon fråntogs rätten att verka som präst. Ma Oftedal berättar också om händelser och insikter som gett henne ny kraft, om sitt sökande och fördjupandet av det andliga. Ma Oftedal är en av landets mest uppmärksammade präster, hon är också en flitig och uppskattad föreläsare. På Sellin & Partner har hon tidigare utkommit med Himlen ramlar också ner nån gång och Doxa.

Inbunden, 192 sidor, Sellin 1999. Fint skick.

98 kr