Triewald, Mårten, "Kort beskrivning om Eld- och luftmaskin vid Dannemora gruvor"

Pappband med hårda pärmar. Innehåll: Kort beskrifning om Eld- och Luftmaskinen vid Dannemora grufwor - Faksimiltrycket, Nysatt och lätt bearbetad, Ordförklaringar, Mått och vikter. I ficka på bakre pärm, kopparstick, utvikbar plansch föreställande Eld- och Luftmaskinen. Ingenjörsförlaget AB 1985, 104 + 2 sidor. NYSKICK, ENDAST 1 EX!

68 kr