Täckholm, Vivi "Levande forntid - strövtåg i Kairomuseet" BIBLIOTEKSINBUNDEN

En personlig presentation av människorna bakom dyrgripar i Kairomuseet. Illustrerad med svartvitfotografier av föremål i museet. 

Vivi Laurent-Täckholm, född den 7 januari 1898, död 1978, var en svensk-egyptisk professor i systematisk botanik, verksam i Egypten. Vivi Laurent studerade botanik vid Stockholms högskola. Hon avlade examen 1921 och gav sig ut på resa i USA. Hon försörjde sig genom att ta diverse jobb. År 1926 gifte hon sig med botanikprofessorn Gunnar Täckholm (1891-1933). De flyttade till Egypten samma år och inledde arbetet med det omfångsrika verket Flora of Egypt. Under andra världskriget arbetade hon på tidningen Husmodern i Stockholm men flyttade tillbaka till Egypten efter kriget. /// Vivi Täckholm byggde upp den botaniska institutionen vid Kairos universitet. Hon samlade ihop ett herbarium som blev det största i Afrika med omkring 100 000 växter från hela världen, särskilt från Egypten, Libanon, Arabien och Sudan. Tack vare Vivi Täckholms svenska kontakter försågs institutionen med resurser. Lantbruksakademin i Stockholm skickade 700 kg litteratur till biblioteket och Gustav VI Adolfs 80-årsfond bekostade inköp av utländsk litteratur. SIDA skänkte en mikrofilmssamling omfattande en halv miljon boksidor och herbarieark. Tack vare Wallenbergfonden vid Stockholms universitet uppbyggdes ett laboratorium för pollenanalys med bland annat elektronmikroskop. Under Vivi Täckholms tid hade institutionen ett 20-tal professorer och andra lärare samt över 2 000 studenter. Vivi Täckholm avled under besök i Sverige och är gravsatt på Uppsala gamla kyrkogård. Källa: Wikipedia

Biblioteksinbunden, 272 sidor, Generalstabens Litografiska Anstalt. 1:a uppl. 1967. Inbunden. Rikligt illustrerad med foton.

88 kr