Svenska arméns rulla. 1900

Svenska arméns rulla innefattande arméns officerare, underofficerare, civilmilitär personal av officers rang och civilpersonal. 1900

314 sidor, Norstedt 1900. Fint skick, men någon fläck på pärm.
(Bilden visar ett annat ex från 1925.)
ENDAST ETT EX!

198 kr