Steinsland, Gro & Meulengracht Sörensen, Preben "Människor och makter i vikingarnas värld" INBUNDEN

Ett mycket fint verk om vikingarnas tid.

Gro Steinsland, född 1945, är en norsk professor i religionshistoria vid Universitetet i Oslo. Steinsland är specialist på fornnordisk religion. Hennes forskningsperiod är vikingatid och nordisk medeltid. Hon blev magister vid Universitetet i Bergen 1974 med en analys av gnostisk religion.[1] Hon blev filosofie doktor 1989 med en avhandling om fruktbarhetsaspekterna i fornnordisk religion.[2]

År 2005 gav hon ut en samlad religionsvetenskaplig framställning av fornnordisk religion i en volym. Steinsland har särskilt påpekat att gudinnors betydelse i fornnordisk religion har nedtonats av andra, företrädesvis manliga forskare. År 2012 gav hon ut en bok om hur religiösa myter har legitimerat makt, eller fungerat som "motmyter" till maktlegitimerande myter.

Inbunden, 224 sidor, Ordfront förlag, Italien 1998. Rikt fotoillustrerad i svartvitt och färg. Förlagets pappband med skyddsomslag.

Norska originalets titel: "Menneske og makter i vikingenes verden". Översättning: Hans O. Sjöström. Fackgranskning: Anders Hultgård.

Lätt fuktskadad/Stämplad "recensionsex".

98 kr