Snaedal Brink, Thorgunn och Ingegerd Wachtmeister, "Runstenar i Södermanland" INBUNDEN

"Vägvisare till runristningar i Södermanlands län"

Det är snart tusen år sedan Skamhals och Balle och de andra vikingarna ristade runor på stenar i de sörmländska bygderna. Dessa runor kan vi läsa än idag. Vid runstenarna får vi möta flera hundra vikingar som berättar om sina familjer, om resor, och krig och hjältemod ? ett fängslande möte med vår första skrivna historia. Tolkningar av inskrifter och namn är granskade av Runverket som är en sektion av Riksantikvarieämbetet. Detta är den första publicerade översikten av länets runstenar sedan 1930-talet. I boken presenteras 174 runstenar med teckningar, inskrifter, kartor och tydliga vägbeskrivningar.

Inbunden, 167 sidor, Stiftelsen Södermanlands museums förlag 2004.

68 kr