Rudbeck, Olof, "Orfeus drager norråt" NYSKICK, ENDAST 1 EX!

I sitt stora verk Atlantican citerar Olof Rudbeck antika författare med det övergripande syftet att visa att dessa texter i själva verket handlar om nordiska förhållanden. Det rör sig om Hesiodos, Homeros, Pindaros, Vergilius, Ovidius och en poet vid namn Orfeus (det finns en orfisk diktning bevarad till vår tid). Sorgesången över en vän är till Olof Verelius minne.

Men det är inte för att belysa Rudbecks historiesyn som Gunnar Eriksson sammanställt denna antologi med Rudbecks översättningar, utan för att presentera en vital och stundom omtumlande poesi, värd att njuta av oberoende av de avsikter som låg bakom dess tillkomst.

Ordförklaringar och kommentarer till särskild förbryllande partier finns i bokens slut.

Bokförlaget Atlantis 2001, Inbunden med sk.omslag, 133 sid., NYSKICK, ENDAST 1 EX!

78 kr