Olsson, Albert "I Faraos land - på Faraos tid" INBUNDEN

"Egypten innehar i våra dagar en nyckelposition då den gäller förhållandena i östra medelhavsområdet. Men Egypten har inte endast betydelse i samband med dagens problem. Under årtusendena närmast före vår tideräkning skapades i Egypten en kultur och utvecklades idéer som på olika vägar och i olika former fått ett avgörande inflytande på utformandet av den västerländska tros-, kultur- och litteraturvärlden."

- Albert Olsson född 1904 i Eslöv, död 1994, var en svensk författare. Under en stor del av sitt liv bodde han i Harplinge i Halland, där han arbetade som lärare. Han är kanske mest känd för sin romantrilogi om bonden Tore Gudmarsson i 1600-talets Halland, vilken gavs ut i början av 1940-talet och består av Sand, Gränsland och Tore Gudmarsson.

Inbunden, 303 sidor, Bokförlaget Spektra AB 1971. Fint skick.
ENDAST ETT EX!

98 kr