Nylén, Erik & Lamm, Jan Peder "Bildstenar" kartonnage

En bildsten är en huggen, utmejslad och bjärt bemålad, oftast textlös stenhäll, som dekorerats med mytologiska bildmotiv och blivit rest utmed en färdväg eller på ett gravfält, i regel under yngre järnålder. Bildmotivet är endast skapat på stenens framsida medan baksidan är tom. Bildstenar är speciellt vanliga på Gotland, exempelvis på Väskinde kyrkogård. De utgör en viktig informationskälla till de nordiska ländernas myter och förkristen religion.

Rikligt illustrerad i svartvitt. Om de gottländska bildstenarna, med en förteckning över Gottlands samtliga kända bildstenar och Jan Peder Lamms förteckning 'Katalog över samtliga på Gotland kända bildstenar samt bibliografi över bildstenslitteratur'.

Kartonnage, 214 sidor, Gidlunds 1987. Fint skick.
ENDAST ETT EX!

88 kr