Voss, Johann "Soldat i Waffen-SS - ett ögonvittne berättar" INBUNDEN

1943, vid 17 års ålder, går Johann Voss med i den tyska arméns elitgarde, Waffen-SS. Han hamnar först som kulspruteskytt på östfronten i norra Finland och läsaren får följa honom och hans kamraters vedermödor i det kalla och karga klimatet. Under hösten 1944 retirerar den tyska armén mot Torne älv och Voss förflyttas till västfronten. Där strider han fram till krigsslutet i maj 1945, då han hamnar i amerikansk fångenskap. Det är i denna fångenskap som författaren blir varse de tyska krigsförbrytelserna och en lång period av självrannsakan inleds. Manuset till Soldat i Waffen-SS skrevs ner direkt efter krigsslutet, då Johann Voss minnesbilder fortfarande var färska och framställningen opåverkad av senare tiders debatt om Tredje riket, ett faktum som ger tyngd åt berättelsen och gör den extra trovärdig. Författaren har en mycket god inblick i hur de enskilda soldaterna upplevde andra världskrigets vardag och visar hur krigsmoralen upprätthölls genom gruppens sammanhållning, kamratskap och mod. Det är sant att det också fanns tillfällen av tvivel under den tiden, tillfällen när jag kände att det fanns en mörk, ondskefull sida av das Reich: som när jag först stötte på sovjetiska krigsfångar på stationen i min hemstad, vissa varningsord från min far, incidenten med judarna på min väg till Finland. Dessa tvivel hör också till det förflutna. De återvänder nu i form av den oroande frågan om jag borde ha "sett tecknen" tidigare - en fråga som jag måste ta itu med, även om det är av liten betydelse annat än för min egen skull. Soldat i Waffen-SS är en stark skildring av en ung mans brinnande idealism att få tjäna sitt land och hur denna idealism efter hand slås i spillror. Författarnamnet Johann Voss är en pseudonym. Soldat i Waffen-SS är hans första och enda bok.

Inbunden, 288 sidor, Historiska Media 2004. Fint skick.

68 kr