Mosjtjanski, Ilja "Karelska näset 1944 - slutstriden" INBUNDEN

Läsaren får i boken följa den ryska offensiv som i juni 1944 avslutade ställningskriget och som senare skulle tvinga fram freden. Författaren börjar dock innan dess med att beskriva situationen före offensiven med tyngdpunkt på de sovjetiska och finländska förbandens resurser. Därefter följer den Röda arméns genombrott och anfall mot Viborg innan parterna genom förhandling sluter fred.

På drygt 100 km2 stort område utkämpade uppemot 200 000 soldater, understödda av tusentals artilleripjäser, stridsvagnar och flygplan. Nordens genom tiderna största slag.
Utgången hängde på ett hår, men undret inträffade, ett massivt stormanfall av Röda armén hejdades för första och sista gången under andra världskriget. Den 10 juli 1944 avbröt den sovjetiska 21 armén sin framryckning. Också alla fortsatta genombrytningsförsök i juli och augusti 1944 avvärjdes.

I två bilagor till boken ger författaren en detaljerad skildring av den förryskning av ortsnamn som genomfördes på Karelska näset 1948-1949. Här hittar man till exempel orten Tali som döptes om till Paltsevo till minne av rödarmisten och partifunktionären V. Paltsev som stupade vid orten i juni 1944. Den tredje och sista bilagan innehåller ett 50-tal fotografier från Karelska näset men bildmaterial saknas inte i övriga delar av boken. Totalt finns omkring 160 svartvita foton i boken samt ett flertal skisser och välbehövliga kartor.

Inbunden, 138 sidor, Efron & dotter ; Svenskt militärhistoriskt bibliotek 2008. Fint skick.

78 kr