Enright, Joseph F "Shinano! - Historien om sänkningen av Japans mäktigaste hamnfartyg under hennes jungfruresa i november 1944. Skriven av hennes baneman" INBUNDEN

."Shinano är världens största hangarfartyg. Den 28 november 1944 löper hon av stapeln på skeppsvarvet söder om Tokyo. Kejsardömet sätter hela sin tillit till denna flytande fästning inför slutstriden med amerikanerna. Den patrullerande amerikanska ubåten Archer-fish får kontakt med Shinano så fort hon når öppet vatten. Jakten börjar och utvecklas till en taktisk kraftmätning mellan de båda fartygscheferna. Fjorton timmar efter sjösättningen är Archer-fish inom skotthåll och kan sända sin dödsbringande torpedlast i Shinanos skrov".

Inbunden, 258 sidor, Rabén & Sjögren 1990. Reva i skyddsomslag.

68 kr