Areschoug, Richard "Hitlers pirater - Tyska kapare under andra världskriget" INBUNDEN

Under andra världskriget bedrev den tyska marinen en omfattande störverksamhet riktad mot de allierades sjötransporter på världshaven. Handelsfartyg prejades och äntrades, fartygen sänktes efter att besättningen fått hoppa i livbåtarna eller också förde man med sig de kapade fartygen till Tyskland. De var delvis samordnade med de tyska större övervattenfartygens och ubåtarnas operationer. Även neutrala fartyg, som svenska, råkade illa ut? till och med finska fartyg bordades och sänktes. Under andra världskriget försvann fartyg helt sonika med man och allt. Det var inte alltid fartygen hann meddela sig med omvärlden innan det var för sent. Minsprängningar eller torpedträffar angavs många gånger som troliga haveriorsaker. Kan det vara lagligt att kapa främmande staters handelsfartyg? Ja, enligt folkrätten är detta tillåtet förutsatt att man kör med öppen flagg? Var de tyska knepen att först i sista minuten demaskera sig, hala marinflaggan och sedan öppna eld och beordra stopp på maskin etiskt och moraliskt försvarbart? Att handelsfartyg – även de från neutrala länder, kunde medföra last av krigs- eller folkhushållningsviktig karaktär, var skäl nog för konfiskation. Det som skilde den tyska kapningen under andra världskriget från dagens pirater utanför Somalia och Nigeria eller i Indiska oceanen är att krigstillstånd förelåg. Utanför Somalia pågår en ren och skär piratverksamhet. Kaparverksamheten hamnar mer i en gråzon. Även Sverige har i långliga tider bedrivit kaperi på de sju haven, inte minst den notoriske Lars Gatenhjelm under Karl XII:s tid. Boken är full av människoöden under andra världskriget. Många var de svenska sjömän som drabbades av torpederingar, kapningar och flyganfall. Redan det tyska förrådsfartyget Altmark som bordades av brittiska örlogsmän som fritog fångarna ombord hade svenska matroser ombord som tagits av tyska fartyg. Vi får läsa om svenska fartyg i konvojer som mötte tyska slagskepp, kryssare, kapare och Fw 200 Condor-flygplan. Vi får uppleva hur de hamnade i tyska eller japanska krigsfångeläger, eller mer eller mindre tvingades fortsätta som matroser på de allierades fartyg i konvojtrafik över Atlanten. Kartor över hjälpkryssarnas operationsområden och sänkta eller beslagtagna fartyg.

Inbunden, 228 sidor, Svenskt Militärhistoriskt Biblioteks förlag 2011. Slitet skyddsomslag.

78 kr