Larsson, Mats G., "Vikingar i österled" INBUNDEN

De långa resor som vikingarna företog med sina skepp kan med vår tids ögon tyckas ofattbara. Vi följer deras väg österut, via floderna, genom det nuvarande Ryssland ända ner till Miklagård (Istanbul). Medryckande och initierat berättas här om vikingarnas fredliga handelsresor, men också om härjningar och äventyr. Vi får bl a inblick i den kulturella betydelse vikingarnas resor kom att få, vi får läsa om Ingvar den Vittfarne och hans män som nådde längre österut än någon annan, och vi möter också ruserna - de vikingar som grundade furstedynastin som blev ursprunget till Ryssland.

Inbunden, 187 sidor, illustrerad, Atlantis 2003. (C:a pris 238:-) Fint skick.

98 kr