Kaliff, Anders "Skenet från det förflutna : arkeologi och myter i en bronsåldersbygd" INBUNDEN

Anders Kaliff är född 1963 i Linköping. Han är docent i arkeologi vid Uppsala universitet, där han har sysslat med såväl forskning som undervisning. Under lång tid har han även arbetat som arkeolog vid Riksantikvarieämbetet och där ansvarat för olika arkeologiska utgrävningar. Han är nu projektchef vid Riksantikvarieämbetets avdelning för arkeologiska undersökningar.
Parallellt med sin fältarkeologiska verksamhet har Anders Kaliff givit ut ett antal vetenskapliga och populärvetenskapliga skrifter. Bland dessa kan nämnas doktorsavhandlingen "Grav och kultplats" (1997) och den populärvetenskapliga boken "Skenet från det förflutna. Arkeologi och myter i en bronsåldersbygd" (1995).
Som arkeolog har Anders Kaliff främst intresserat sig för perioderna bronsålder och äldre järnålder (i Skandinavien ungefär 1800 f.Kr - 400 e.Kr).

Inbunden, 111 sidor, Riksantikvarieämbetet 1995. Fint skick.
ENDAST ETT EX!
98 kr

49 kr