Jonsson, Stefan "Tre revolutioner - En kort historia om folket - 1789, 1889, 1989" INBUNDEN

Stefan Jonsson skildrar tre ögonblick då folket trampat in på historiens scen: i revolutionens Paris 1789, i den proletära messianismens Bryssel 1889 och under omvälvningarnas år 1989. Dessa ögonblick har bevarats tack vare tre konstnärer som lyckades fånga historien i språnget, Jacques-Louis David, James Ensor och Alfredo Jaar. Alla tre ansträngde sig för att urskilja folkets gestalt i samhällets myller av kroppar. Läsaren möter författare, konstnärer, filosofer och politiker som besjälats av ett gemensamt kall: att ge ett ansikte åt demokratin och en röst åt folket. Vad är verklighet och vad är fantasi i deras försök att gestalta samhället? Var drar de gränsen gentemot barbarerna som lämnas utanför, ansiktslösa och maktlösa? Tre revolutioner griper in i dagens diskussion om demokratins framtid i ett Europa som reser murar mot omvärlden. Stefan Jonsson introducerar flera av de betydande tänkarna i denna debatt och tecknar bakgrunden till deras sökande efter de människor och rörelser som skulle kunna återuppliva den demokratiska idén i en globaliserad värld där de maktlösas skaror växer. Detta är en bok som kommer att tilltala dem som intresserar sig för konstnärernas eviga lust att gestalta sitt samhälle och människors envisa vilja att styra det. Det är en bok för konstälskare och för demokrater. Det är en bok för folket.

Inbunden, 238 sidor, Norstedts 2005. Nyskick.

78 kr