Hedeager, Lotte "Skuggor ur en annan verklighet : fornnordiska myter" KARTONNAGE

Lotte Hedeager, dansk arkeolog och professor vid Oslo universitet, undersöker i denna fascinerande bok det fornnordiska samhället under folkvandringstiden, det vill säga 400- och 500-talen e. Kr. Hon stöder sig på både arkeologiska källor, såsom guldfynd, och den fornnordiska litteraturen med dess myter och sagor i ett djärvt försök att tränga in i en tankevärld och en mentalitet som existerade i förhistorisk tid.
Ett centralt begrepp i boken är schamanism. Guden Oden framställs som en övernaturlig häxkonstnär att jämföra med naturfolkens schamaner – en av Hedeagers många tankeväckande infallsvinklar!

Kartonnage, 159 sidor, W&W 1997. Fint skick.
ENDAST ETT EX!

78 kr