Harris, Geraldine, "Gudar & Faraoner" INBUNDEN

Egyptens gamla kultur har fascinerat omvärlden i årtusenden. Fortfarande vittnar gigantiska pyramider och väldiga tempelanläggningar om landets forntida storhet och glans. Seden att mumifiera de döda och kulten kring dem har också gjort att vi fått möjlighet att skapa oss en bild av de människor som levde då och deras vardag.

Tyvärr har bara ett fåtal berättelser bevarats från den tiden, men det räcker väl till för att visa oss den egyptiska litteraturens omväxling och fantasikraft. Vare sig det handlar om faraonerna och deras dåd och tapperhet eller berättelsen återger en strävsam bondes visdom är gudaväsen inblandade. De är närvarande överallt och egyptierna behandlade dem med både humor och vördnad, vilket tydligt speglas i texterna.

Gudarna tillhörde inte bara de stora templen, utan var i allra högsta grad en del av det dagliga livet.

Inbunden med skyddsomslag, 132 sid., 28 x 22 cm, Legenda 1983. Fint skick.

88 kr